Menu
Your Cart

Kalite Politikalarımız

TS EN ISO 9001 KALİTE POLİTİKASI

 • Genel kalite politikamız; kaliteyi üstün tutmak, tüketici çıkarlarını en iyi şekilde korumak, iş sağlığı ve güvenliğini koruma açısından en iyi imkanları sağlamak, iç ve dış piyasada tercih edilen sağlıklı ve çevre dostu ürünler sunmaktır. Bu kalite kültürüne ulaşmak için kuruluşumuzun benimsediği temel ilke ve hedefler şunlardır:
 • Başarıyı sürekli kılan TS EN ISO 9001 anlayışının düzenlediği Kalite Sistemi ve Kalite Yönetimi’ni kalıcı kılmak,
 • Kaliteyi makul maliyet ile piyasaya sunmak ve rekabet gücünü her geçen yıl arttırmak,
 • Helvacızade A.Ş. bünyesindeki tüm markaların tanınmış marka imajlarını, bulunan tüm sektörlerde ve hedeflenen bütün bölgelerde sağlamak ve bu mevcut imajı devam ettirmek,
 • Helvacızade A.Ş. olarak pazar payının artması için ve daha geniş kitlelere ulaşmak için müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak ve katma değerli ürünlerle sektöründe yeni açılımlar sağlamak,
 • Tüm markalı ürünlerin tanıtım harcamalarında sosyal sorumluluk bilinci ile hareket ederek hedef kitlelere doğru şekilde ulaşarak marka bilinirliğini artırmak,
 • Helvacızade A.Ş. nin faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde üniversite sanayi işbirliğinde lider olmak ve etkin Kalite Güvence Sistemi’ni geliştirici çalışmalar yapmaktır.

 

OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

 • Helvacızade A.Ş. olarak firma bünyemize uygun risk analizleri, düzeltici ve önleyici faaliyetler ve teknolojik gelişmelerin takibi ve kontrolü ile sürekli gelişmeyi sağlamak ve sektörümüzde öncü olmaktır.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ile bağlı olduğu diğer kuruluşların mevzuatlarını, yönetmeliklerini, şartlarını ve yasal gerekliliklerini yerine getirmekte ve bu ilgili yasaların güncelliğini sürekli takip etmekte ve uygulamaktadır.
 • Mevzuatlar, üretim hattı ve yerleşim planındaki değişiklikler ve yeniliklere bağlı olarak değişim sürecini canlı tutmak ve gelişmeyi devam ettirmek için sürekli iyileştirmeyi taahhüt etmektedir.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi dokümante edilmiş, uygulanmakta ve sürekliliği sağlanmaktadır.
 • Çalışanların karşılaşabilecekleri tehlikeler, oluşabilecek riskler, acil durumlarda yapılması gerekenler, eğitimler ve tatbikatlar ile iletilmekte ve firmanın politikasından haberdar olmaları sağlanmaktadır.
 • Sağlık ve güvenlikle ilgili planlamalar yapılırken çalışanlarımızın yanında, tedarikçilerimiz, müşterilerimiz, ziyaretçilerimiz ve gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin sağlık ve güvenliğinden etkilenecek tüm taraflar göz önünde bulundurulmakta ve ilgili taraflara açık ve ulaşılabilir olması sağlanmaktadır.
 • Sistemin performansı ve politikamız her yıl düzenli olarak gözden geçirilmektedir.
 • Helvacızade A.Ş. olarak meydana gelen kazalar ve bunlara sebebiyet veren risklerin ilgili personelle birlikte incelenmesi, tehlikelerin önlenmesi ve/veya asgariye indirilmesi öngörülmektedir.
 • Tüm kazalar önlenebilir ve önlenmelidir.
 • Her işi yapmak için daima daha güvenli bir yol vardır.
 • Helvacızade A.Ş. çalışanlarına verdiği önemi, onların maruz kalabilecekleri tehlikeleri, firmanın her alanında azaltmaya çalışarak, çalışma ortamlarını iyileştirerek, düzenli sağlık muayenelerini sağlayarak, kullandıkları ekipmanların periyodik bakımlarını yaptırmak suretiyle, çalışanlarının sağlık bozulma ihtimallerini en aza indirerek göstermektedir.

 

TS EN ISO 14001 ÇEVRE POLİTİKASI
ÜRETİRKEN KİRLETMEMEK VE ÇEVRE DOSTU BİR ÜRÜN SUNMAKTIR.

 • Zorunlu emisyonları azaltmak
 • Arıtım işlemlerinin etkin ve verimli bir şekilde çalıştırılmasını sağlamak
 • Devletin akılcı, yerinde ve konsensüse dayalı kararlarını ve denetimlerini desteklemek ve katkıda bulunulmasını sağlamak.
 • Emanet alınan çevreyi koruyarak yeni nesle daha temiz olarak teslim etmek ve kamuoyuna çevre
 • konusunda saygılı olmak.
 • Çevrede oluşabilecek zararları bertaraf etmeye çalışmak, gelecekte de önlemlerin alınması için
 • gayret sarfetmek.
 • Eğitim ve çevre açısından iyileştirme amaçlı plan ve programlar yapmak, personelin, bilinçlendirilmesi için iç ve dış eğitimlere katılımını sağlamak.
 • Verimli ve etkin bir şekilde çevre bilincinin oluşturulması için çevre faaliyetlerinde tüketiciye promosyonlarla destek olmak.
 • Responsıble Care felsefesini benimseyerek, ÇEVRE, GÜVENLİK ve SAĞLIK konularındaki tutumuyla
 • Bütünleşmiş bir politika izlemek.
 • Eetkin bir şekilde gürültü, ses ve diğer çevresel oluşumların kendi işletmemiz yeni projelerimiz ve çalışma alanlarımızda minimize etmek.
 • Personelin Çevre Yönetim Sistemlerine katılımını sağlamak ve çevre bilincinin oluşturulması için özendirici faaliyetlerde bulunmak.
 • Oluşabilecek çevre sorunlarının ortaya çıkmadan engellenmesine çalışmak.
 • Layık olduğumuz çevreyi koruyabilmemiz için mümkün olduğu ölçüde geri dönüşümlü malzemeleri kullanmak.
 • İyileştirme amaçlı çalışmalarda mevcut yönetmeliklere uymak ve yeni yönetmelikleri takip etmek, yönetmeliklerin olmadığı yerde kendi yönetmeliklerimizi belirlemek.
 • Ticari ilişkilerin yürütülmesi ve taşeronların seçiminde çevresel faaliyetleri önem arzeden firmalara öncelik vermek.
 • İinsan ve çevre sağlığının korunması için her türlü özveride bulunarak çevreye uyumlu ürün üretmek, teknolojiler seçmek ve takip etmek.
 • Kararlı ve bilinçli bir şekilde çevre kirliliği ile mücadele edecek politikalarımızın uygulanmasını sağlamak.
 • Atıklarımızın değerlendirilmesi, azaltılması ve iyileştirilmesi ile ilgili olarak ZADE – Üniversite işbirliğini sağlamak.
 • Sektörümüzde çevresel faaliyetlerde öncü olmak.
 • ISO 14001 standardının korunması dokümante edilerek, sürekliliğinin sağlanması ve geliştirilmesi için çalışmalar yapmak.

 

ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

 • Kaliteyi üstün tutmak, tüketici çıkarlarını en iyi şekilde korumak, iş sağlığı ve güvenliğini koruma açısından en iyi imkanları sağlamak, iç ve dış piyasada tercih edilen sağlıklı ve çevre dostu bir ürün sunmaktır.
 • Gıda Güvenliği ile bağlı olduğu diğer kuruluşların mevzuatlarını, yönetmeliklerini, şartlarını ve yasal gerekliliklerini yerine getirmek ve bu ilgili yasaların güncelliğini sürekli takip etmek ve uygulamaktır.
 • Yüksek teknolojiye sahip tesislerde, Uluslar arası Standartlarla desteklenen, üretimin her aşaması akredite bir laboratvuarda modern cihazlar kullanılarak “ Doğru Bir Analiz, Çağdaş Bir Metod, Tarafsız Bir Yorum” ilkesi ile kontrol edilen, sağlıklı, güvenilir, hijyenik ve çevre dostu kusursuz bir bitkisel rafine yağ içerisinde sunmaktır.
 • Tüketiciye ulaştığımız ilk günden beri doğru bildiğimiz ve ilke olarak koruduklarımız ile ürünümüzün hammaddeden müşteriye ulaşıncaya kadar Gıda Güvenlik şartlarına uygun ve uyum içerisinde garanti altına almak ve HACCP ile daha da güçlendirmektir.
 • Kuruluşumuzun tüm birimlerinde Gıda Güvenliği Politikamızı anlatmak, yerleştirmek ve sürekliliğini sağlamaktır.

 

BRC GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

 • Yüksek teknolojiye sahip tesislerde, Uluslararası standartlarla desteklenen, üretimin her aşaması akredite bir laboratuarda modern cihazlar kullanılarak, kaliteyi üstün tutmak, tüketici çıkarlarını en iyi şekilde korumak, iş sağlığı ve güvenliğini koruma açısından en iyi imkanları sağlamak, iç ve dış piyasada tercih edilen sağlıklı, güvenilir, hijyenik, yasal mevzuata uygun ve çevre dostu kusursuz bir ürün sunmaktir.
 • Tüketiciye ulaştığımız ilk günden beri dogru bildigimiz ve ilke olarak koruduklarimiz ile ürünümüzün hammadeden müsteriye ulasincaya kadar Gida Güvenlik sartlarina uygun ve uyum içerisinde olmasını garanti altina alarak müşterilere karşı sorumluluklarımızı yerine getirerek BRC ile daha da güçlendirmektir.
 • Kuruluşumuz yöneticilerine yasal mevzuat ve müşteri şartlarına uygunluğun önemi anlatılarak bunu kurum kültürü haline getirmektir.
 • Kuruluşumuzun tüm birimlerinde politikalarımızı anlatmak, yerleştirmek, uygulamak ve düzenli olarak gözden geçirerek sürekliliğini sağlamaktır.

 

TS EN ISO/IEC 17025 LABORATUVAR YETERLİLİK POLİTİKASI

VERİMLİ VE SAĞLIKLI BİR ÜRETİME KATKIDA BULUNMAK İÇİN: ÇAĞDAŞ BİR METOT, DOĞRU BİR ANALİZ, VE TARAFSIZ BİR YORUM YAPMAKTIR.

 • Naturallab Laboratuvarı deneylerinin; performans testleri yapılan ve izlenebilirliği sağlanan modern cihazlar ve standart deney malzemeleri ile yapılması, deney sonuçlarının uygunluğunun ulusal ve uluslararası yeterlilik testlerine katılarak kontrol edilmesi,
 • Laboratuvarımıza analiz için ulaştırılan numuneler, eğitimli, deneyimli, bilgili ve kendini sürekli geliştiren personelimiz tarafından doğru bir analiz, tarafsız bir yorum ve çağdaş bir metot (Ulusal TS, TGK ve Uluslararası AOCS, COI, AOAC, ISO vb) ile yapılması
 • Personelin firma içi ve firma dışı eğitimlerle kalite yönetim sistemini öğrenmelerinin, bilimsel ve en son teknolojik gelişmeleri yakından takip etmelerinin sağlanması,
 • Laboratuvar hizmet kalitesinin artırılması için müşterilerle işbirliği yapılması, müşteriden geri besleme alarak şikayetlerin en aza indirilmesi ve müşteri memnuniyetinin sağlanması,
 • Laboratuvar hizmetlerinde bağımsızlık, eşitlik, tarafsızlık, dürüstlük ve gizlilik ilkelerine bağlı kalınması,
 • TS EN ISO/IEC 17025 “Deney Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar” standardının gereklerini karşılayan Kalite Yönetim Sistemimizin tüm personelimiz tarafından benimsenerek uygulanmasının ve sürekli olarak iyileştirilmesinin sağlanmasıdır.

 

TS ISO 10002 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ POLİTİKASI

 • Müşteri memnuniyetini sağlamak ve artırmak; müşteri geri beslemelerin mümkün olan en kısa sürede cevap vererek müşteri tatminini sağlamak
 • Kuruluşumuzun tüm birimlerinde müşteri memnuniyeti politikamızı anlatmak, yerleştirmek ve sürekliliğini sağlamak
 • Mevcut yasal ve mevzuata dayalı şartları taahhüt etmek
 • Mali ve işletmeye ait ilgili şartları yerine getirmek
 • Müşterilerin, personelin ve diğer ilgili tarafların girdilerini göz önünde bulundurmak
 • Helvacızade A.Ş. kapsamındaki tüm markalarımızla tüketiciye ulaştığımız ilk günden beri doğru bildiğimiz ve ilke olarak koruduklarımız ile ürünümüzün hammadde den müşteriye ulaşıncaya kadar Müşteri Memnuniyeti şartlarına uygun ve uyum içerisinde olmasını garanti altına alarak müşterilere karşı sorumluluklarımızı yerine getirerek TS ISO 10002 ile daha da güçlendirmektir.
 • Kuruluşumuz yöneticilerine yasal mevzuat ve müşteri şartlarına uygunluğun önemi anlatılarak bunu kurum kültürü haline getirmektir.
 • Ürünlerimiz tüketicinin talebinden sevkiyatına, depolanmasından rafta tanzim ve teşhirine kadar bütün safhalarda satış teşkilatımız ile yoğun ve titizlikle takip etmektir.

 

TS EN ISO 50001 ENERJİ POLİTİKASI

 • Enerji Yönetim Sistemimiz KOS Bölgesinde faaliyet gösteren ZADE Bitkisel Yemeklik Yağ Rafinasyon ve Soğuk Pres Tesislerini, ZADE | VITAL & İBN-İ SİNA Doğal Besin Destekleri Üretim Tesisi – Zade & Vital & İbni Sina Ar-Ge Merkezi’ni kapsamaktadır. Bu kapsam içerisinde İdari bina ve sosyal tesisler, Rafine.1, Buhar ve Isı Santralı, Reverse Osmosis Ünitesi, Soapstock Ünitesi, Rafine.2 ve Dolum-Paketleme Ünitesinden oluşmaktadır.
 • Enerji kullanımının kaynağına, büyüklüğüne ve gücüne uygun olacak şekilde tasarlanmıştır.
 • Enerji verimliliği konusunda sürekli iyileştirme yapmayı taahhüt etmektedir.
 • Amaçlara ve hedeflere ulaşmak için gerekli olan tüm kaynaklara ve bilgiye sahip olduğunu taahhüt etmektedir.
 • Enerji amaçları ve hedefleri belirlenmiş ve gerekli gözden geçirilmeler yapılmakta ve bunun için her türlü şartlar sağlanmaktadır.
 • Yasal mevzuatlar ve kuruluşumuz tarafından belirlenen her türlü enerji konularına ilişkin uygulanabilir kurallara uyulması taahhüdümüz altındadır.
 • Enerji Yönetim Sistemimiz; dokümante edilmiş, uygulanmakta, sürdürülmekte ve tüm çalışanlarımıza duyurulmuştur.
 • Enerji Yönetim Sistemimiz; sürekli olarak gözden geçirilmekte ve güncellenmektedir.
 • Enerji Yönetim Sistemimiz; halkımıza açık olup web sayfamızda halkımıza duyurulmaktadır.
 • Biz HELVACIZADE A.Ş. olarak, üretim faaliyetlerimizi doğaya zarar vermeden ve enerji sarfiyatlarını minimize ederek gerçekleştirmektedir. Doğal kaynakların korunmasına yönelik olarak enerji kaynaklarını yasal mevzuatlar çerçevesinde minimum enerji, maksimum verim anlayışı ile kullanan HELVACIZADE A.Ş., çalışanlarına sürekli verdiği eğitimler ile enerji tüketimi konusundaki duyarlılığını arttırmaktadır. HELVACIZADE A.Ş. enerji kaynaklarını en yüksek verimle kullanmayı, enerji tasarrufuna yönelik teknolojileri seçmeye özen göstermiş ve gösterecektir. HELVACIZADE A.Ş., enerji tasarrufuna yönelik geliştirdiği çözümlerle aynı zamanda firma ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır.

 

TS ISO/IEC 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

 • HELVACIZADE A.Ş. de hak ve yararlarının korunmasını için bilgi varlıklarına zamanında, eksiksiz, doğru ve kesintisiz biçimde ulaşmasını sağlamak.
 • HELVACIZADE A.Ş için bilgi çok değerli ve korunması gereken bir varlık olup bilginin gizliliği, bütünlüğü ve gerektiği zamanda hazır ve hizmette olması için hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve profesyonel imajını oluşturmak.
 • HELVACIZADE A.Ş çağdaş ve öncü bir şirket olarak bilişim teknolojilerini yakından takip etmekte, güvenlik ve teknoloji gereksinimi yüksek projeleri hayata geçirmektedir. Bu gelişim, artan güvenlik açıklarına ve bunun sonucunda da yeni tehditlere yol açacaktır. Dolayısıyla bu aşamada, bilgi varlıklarını bilinçli ve sistematik olarak koruması ve yönetmesi çok önemlidir. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi bu hedefe ulaşmak için kurmak.
 • Bilgi güvenliği, kurumsal bir sorumluluktur. Bilgi güvenliği süreçlerinin sağlıklı şekilde işletilmesi için gerekli roller tanımlanmak, yetkileri belirlenmek ve sorumluları atamak.
 • HELVACIZADE A.Ş Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi; BİED Bilgi Teknolojileri hizmetlerini kapsar. Bu politikanın uygulanması hizmet sunduğumuz birimlerle olan iş ilişkilerimizde doğruluğumuzu göstermek ve sürdürmek için önemlidir. Bu politika ile bilginin izinsiz erişime karşı korunduğu, bilginin gizliliğinin sağlandığı, bilginin yetkisiz kişilere kasten verilmeyeceği, bilginin bütünlüğünün sağlandığı, gereksinim duyulduğunda bilgiye yetkili kullanıcıların erişebildiği tüm çalışanlara bilgi güvenliği eğitimi verildiği ve tüm bilgi güvenliği açıkları ve şüphe duyulan zayıf noktaların sorumlu kişilere raporlandığı garanti altına almaktır.

 

TS OIC/SMIIC 1 HELAL GIDA POLİTİKASI

 

Tüketicilerimize; yüksek teknolojiye sahip üretim tesislerimizde, ulusal ve uluslararası standartlarla desteklenen, üretimin her aşaması akredite bir laboratuarda modern cihazlar kullanılarak kontrol edilen kaliteyi üstün tutan, tüketici çıkarlarını en iyi şekilde koruyan, iş sağlığı ve güvenliğini koruma açısından en iyi imkanları sağlayan, iç ve dış piyasada tercih edilen sağlıklı, güvenilir, hijyenik, yasal mevzuatlara uygun, çevre dostu ve kusursuz helal ürünler sunmaktır.

Çerez Politikası
Size daha iyi bir alışveriş deneyimi sunabilmek için çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi için çerez politikamızı ve kişisel verilerin korunması hakkında açıklama metnini inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanmaya devam ederek koşulları kabul etmiş sayılırsınız.