Elektronik İleti Rıza Formu

HELVACIZADE GIDA İLAÇ KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İZİNLİ KULLANICI VERİ TABANI KAYIT 

VE ELEKTRONİK TİCARİ İLETİ ONAY/AÇIK RIZA METNİ

 

Şirketimizin www.yagsepetim.com adresinde yer alan E-Bülten üyeliğine başvurmakla ve İşbu İzinli Kullanıcı Veri Tabanı Kayıt ve Elektronik Ticari İleti Onay/Açık Rıza Metnini kabul ederek, halihazırda sunmakta olduğumuz ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, kampanya ve benzeri yenilikler Tarafımızla paylaşmış olduğunuz e-posta adresinize, GSM telefonunuza ve diğer elektronik uygulamalara elektronik ticari ileti gönderilmesine onay/açık rıza vermiş ve paylaştığınız bilgilerin bu amaçlarla kullanılmasını, saklanmasını ve paylaşılmasını ilgili mevzuattan doğan haklarınız saklı kalmak kaydıyla kabul etmiş bulunmaktasınız.

 

İşbu açık rızanıza istinaden Şirketimizle paylaşmış olduğunuz veriler Şirketlerimizin Kişisel Verileri Koruma Politikasında detaylı olarak açıklandığı şekilde ve tarafınıza sunulacak olan Aydınlatma Metni ve işbu onay metninde taahhüt edilen şekilde kullanılacaktır.

 

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca; onayın/açık rızanın geri alındığı, ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer kayıtlar gerektiğinde ilgili Bakanlığa ve/veya yargı mercilerine sunulmak üzere kayıt altına alınarak; onayın geçerliliğinin sona ermesi tarihinden itibaren, herhangi bir hukuki ihtilafın vuku bulması halleri hariç 10 yıl boyunca saklanacaktır. İşbu süre geçtikten sonra kişisel verileriniz Şirketlerimiz tarafından imha edilir veya anonim hale getirilir.

 

İşbu onayınızı/açık rızanızı geri almak ve size kampanya tanıtımları veya bilgilendirme amacıyla gönderilen iletilerin artık gönderilmesini istemediğiniz takdirde size gönderilen iletilerde yer alan çıkış işlemini gerçekleştirebilirsiniz. İzinli veri tabanından çıkış işleminiz Şirketlerimiz ile imzalamış olduğunuz sözleşmeleri sona erdirmez, hizmet almaya devam edersiniz.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.